Kumppanisi Digitaalisessa muutoksessa

Ota yhteyttä

Tämä on e-Devel Ky:n tietosuojaseloste 

Päivitetty 2.12.2020

Rekisterinpitäjä

 • e-Devel.fi Ky
 • Tilkankatu 39A 
 • 00300 Helsinki
 • Y-tunnus 2314059-1
 • p. 050 306 4630
 • timo(at)e-devel.fi
 • Tietosuojasta vastaava henkilö: Timo Tolvanen


Asiakasrekisteri

Henkilörekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen voimassa olevien lakien mukaisesti palvelu-  ja myyntitoiminnassa.

Henkilörekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y- tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, toimipiste, asiakasryhmä, pankkitili, maksuehto, koronlaskutapa, kieli, maa, valuutta, verotunnistenumero, organisaatio, asiakkaan vuokraamien laitteiden laite- ja telematiikkatiedot, mahd. sähköpostiosoite, mahd. www-sivujen osoite, yrityksen riskiluokka, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n ja Intrum Oy:n luottotietorekistereitä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Lisäksi tietolähteenä on rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot.

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
e-Devel ei myy eikä luovuta Asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. 

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin suojauksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön vaatimalla huolellisuudella. Aineisto on tallennettu sähköisesti, johon vain luotonvalvonnan henkilöillä (omat käyttäjätunnukset ja salasanat) on oikeus päästä. Luotonvalvonnassa manuaalisesti käsitelty aineisto tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan vähintään kerran vuodessa, ellei poistamiselle ole muita laillisia esteitä, kuten kirjanpitolaki.

Henkilötietojen tarkastusoikeus & virheenkorjauspyynnöt

Yksityishenkilöllä on voimassa olevien lakien mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse kyseisen henkilön Asiakasrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköisen pyynnön tapauksissa kyseisen henkilön sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti tai sähköisesti alla olevaan osoitteeseen.

Kirjallinen tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö on toimitettava Rekisterinpitäjän osoitteeseen :

 • e-Devel.fi Ky
 • Tilkankatu 39A 
 • 00300 Helsinki
 • timo(at)e-devel.fi

 


Evästeet ja henkilötiedot

Evästeiden avulla keräämme tietoa verkkosivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien henkilöiden verkkoselaimesta ja esim. päätelaitetyypistä. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Lisäksi sivustomme tai jokin sen osa voi käyttää kolmannen osapuolen evästeitä.

Lisätietoja evästeiden käytöstämme saat evästekäytännöstä. Evästeseloste

Artikkelit