Kumppanisi Digitaalisessa muutoksessa

Ota yhteyttä

Tietojärjestelmän hankkiminen SaaS-palveluna

Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista ja käyttämistä ohjelmistotoimittajan palveluna perinteisen ostettavan ja omaan palvelinympäristöön asennettavan lisenssipohjaisen tavan sijasta. SaaS mieleltään ohjelmistopalveluiden yhteydessä osana termiä ”Pilvipalvelu”. Pilvipalvelu tarkoittaa pelkistetysti sitä, että Internet verkkoon sijoittuu tehokkaita, hajautettuja järjestelmiä, joissa tarjotaan tietojenkäsittelyn ja tallennuksen resursseja palveluna. SaaS pilvessä ohjelmistoa käytetään siten ohjelmistotoimittajan Internetissä sijaitsevalta palvelimelta (Internet pilvestä), jonka asiakkaan ei tarvitse huolehtia teknisetä tuotantoympäristöstä ja sen ylläpidosta. Palvelutasoa voidaan SaaS:issa säätää kuormituksen mukaan, joten palvelintietokone on yritykselle aina sopivan kokoinen.

SaaS palvelumallin hyödyt liittyvät edullisempaan ja nopeampaan käyttöönottoon ja ohjelmiston keskitettyyn ylläpitoon, jolloin ohjelmiston elinkaaren kokonaiskustannuksia on mahdollista saada edullisemmaksi. Lisäksi osa saavutettavasta säästöstä tulee vaativien laitehankintojen, niiden ylläpidon ja niihin kuluvan selvitystyön välttämisestä. Lisäksi pilvipalvelut voivat vastata paremmin ja nopeammin muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin koska palvelutasoa voidaan tarvittaessa skaalata ylös ja alaspäin. Esimerkiksi uuden toimipisteen perustaminen ei tarvitse erillistä IT infrastruktuuriin liittyvää hanketta, koska tietojärjestelmäpalvelut voidaan toteuttaa SaaS palvelun avulla pelkästään Internet yhteyttä käyttäen. Käyttöönoton helppouden ja nopeuden merkitys korostuu liikkuvassa, kansainvälisessä ja verkottuneessa liiketoiminnassa. Lisäksi nopeat mobiilit tietoliikenneyhteydet ja tehokkaat kannettavat päätelaitteet, kuten tablettitietokoneet ja älypuhelimet mahdollistavat tiedon saatavuuden lähes ajasta ja paikasta riippumatta ilman erillistä etäkäyttöpalvelua.

 

Pilvipalvelu pähkinänkuoressa

Pilvipalvelu tarkoittaa pelkistetysti sitä, että Internet verkkoon sijoittuu tehokkaita, hajautettuja järjestelmiä, joissa tarjotaan tietojenkäsittelyn ja tallennuksen resursseja palveluna.

 • Palveluiden pääluokat ovat SaaS, IaaS ja PaaS (Yleisnimityksenä yleistyy XaaS (Anything as a Service))
 • Pilvessä palveluista maksetaan käytön mukaan.
 • Palvelut ovat heti saatavilla ja niiden teho skaalautuu tarpeen mukaan.
 • Pilviteknologioiden avulla toteutetut palvelut mahdollistavat toimintatavan, jossa loppukäyttäjän ei tarvitse enää ottaa kantaa käyttöjärjestelmään, selaimeen taikka käyttämänsä päätelaitteen tyyppiin. Pilvisovellukset toimivat samalla tavalla kaikilla alustoilla, ainakin teoriassa.

Infrastructure as a Service – IaaS

 • IaaS tarkoittaa käytännössä palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista virtualisoituun konesaliin.
 • IaaS palvelukokonaisuuteen sisältyy yleensä verkkoyhteydet, tallennustila, palvelimet ja niiden ylläpito.
 • Näinollen infrastruktuurin kaksi päätehtävää ovat tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen asiakkaille.
 • Etu asiakkaalle on palvelun skaalautuvuus ja joustavuus
 • Ylläpidon osalta voidaan mahdollisesti saavuttaa säästöjä

Software as a Service (SaaS)

 • Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista ja käyttämistä ohjelmistotoimittajan palveluna perinteisen ostettavan ja omaan palvelinympäristöön asennettavan lisenssipohjaisen tavan sijasta.
 • SaaS palvelumallissa palveluntarjoaja huolehtii paitsi ohjelmiston myös teknisen palvelinympäristön kehittämisestä ja ylläpidosta.
 • SaaS ratkaisussa asiakaskohtaista tuotantoympäristöä ei välttämättä ole, vaan sama tietokanta ja sovelluspalvelinympäristö voi palvella useampia asiakkaita. (Multitenant arkkitehtuuri).
 • SaaS palvelumallin hyödyt liittyvät edullisempaan ja nopeampaan käyttöönottoon ja ohjelmiston keskitettyyn ylläpitoon, jolloin ohjelmiston elinkaaren kokonaiskustannuksia voidaan saada edullisemmaksi.
 • Lisäksi säästöä voidaan saada työasemien helpommasta ylläpidosta.
 • Kaikki merkittävät ohjelmistotoimittajat suuntaavat tuotantoaan SaaS palvelumalleihin.

Platform as a Service (PaaS)

 • Platform as a Service (PaaS) tarkoittaa palveluna tarjottavan kehitysalustan hankkimista ja käyttämistä ulkoistettuna palveluna.
 • PaaS tarjoaa ohjelmointialustan tietyille ohjelmointikielille, ohjelmointia tukevat kirjastot, sekä palvelut ja työkalut, joilla asiakas voi tuottaa koodia palveluntuottajan sovelluskehitysympäristössä.
 • PaaS palvelualustaan perustuvat kehitysalustat mahdollistavat Internet-pilveen toteutettavan ohjelmistokehityksen asiakkaan omille sovelluksille.
 • Palvelualustan ulkoistamiselle haetaan etuja sekä ohjelmistokehityksen että liiketoiminnan näkökulmista.
 • PaaS palvelumallin arvolupaus liittyy olennaisesti ohjelmistokehityksen nopeuteen.

Pelkistetysti voidaan siis tiivistää, että:

 • IaaS palveluun voidaan ulkoistaa tallennus ja konesali
 • PaaS palvelualustalla voidaan kehittää sovelluksia konesalin tarjoamilla työkaluilla
 • Joita voidaan puolestaan jaella loppukäyttäjille SaaS ohjelmistoina (palveluina).

Pilvipalvelujen kysyntää ajavat teknologiset syyt

 • Päätelaitteiden määrä kasvaa
 • Internetiin kytketyt laitteet (IoT) lisääntyvät
 • Datan määrä kasvaa huimasti
 • Uudet mobiilipäätelaiteet sisältävät vähemmän tallennustilaa kuin entiset
 • Nopeat Internet –verkot mahdollistavat palveluiden saatavuuden ja vakaan palvelutason