Kumppanisi Digitaalisessa muutoksessa

Ota yhteyttä

Kumppanisi digitaalisessa muutoksessa

Digitaalinen muutos – Digital Transformation tarkoittaa merkittävää muutosta prosesseihin, tuotteisiin ja palveluihin, missä organisaationne liiketoimintaprosessit uudistetaan hyödyntämään tietotekniikan ja tietojärjestelmien mahdollisuuksia.

ATK tuli yrityksien liiketoiminnan osaksi 1980 ja -90 luvuilla. ATK vaihtui IT:ksi ja pian sen jälkeen siirryttiin ICT:n aikakauteen. Miten Digitaalinen transformaatio eroaa näistä? Digitaalinen muutos (transformaatio) tarkoittaa tietotekniikan ja tietojärjestelmien integraatiota kaikkialle yrityksen toimintoihin, kohti muutosta digitaalisia prosesseja ja palveluita. Siten digitaalinen muutos on perusteellinen askel kohti tietojärjestelmien laajamittaista hyödyntämistä strategisella tasolla sen sijaan, että tietojärjestelmiä ja tietoa käytetään pelkästään tekemisen apuvälineinä.

Digitaalisuus muuttaa tapaa yritys toimii ja tuottaa arvoa asiakkailleen. Digitaalinen transformaatio ei ole siten pelkkiä järjestelmiä ja laitteita, vaan strategisen ulottuvuuden myötä tämä on myös kulttuurinen muutos, jossa organisaation toimintatapa muuttuu staattisesta kokeilevaksi ja jossa hyväksytään virheistä oppiminen. Uuden oppiminen kuuluu muutoksen paitsi työkalujen, työtapojen, myös digitaalisten taitojen osalta.

Kun ATK.ssa otettiin käyttöön tietojärjestelmä usein muun toiminnan säilyessä entisellään, Digitaalisessa muutoksessa mietitään prosessit uudestaan, ja toisinaan myllerretään kokonaan yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut. Digitaalinen muutos vastaa kysymyksiin, miten muutamme prosesseja, palveluja, tuotteita, miten vastaamme kilpailuun ja miten innovoimme uutta? Tieto eli data ja miten tietoa hyödynnetään on tämän muutoksen ytimessä.

Mistä teidän organisaationne aloittaa tiensä Digitaaliseen muutokseen? Yhtä tapaa ei ole. Eri yritykset ovat eri lähtötilanteessa. Lisäksi digitalisaatio vaikuttaa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin eri tavoin toimialasta riippuen. Teknologia, kilpailutilanne ja asiakkaiden käyttäytyminen muuttuvat nykyisessä tilanteessa koko ajan. Lisäksi yrityksissä on erilaiset johtamisen ja osaamisen valmiudet käynnistää ja toteuttaa muutoksia.

Digitaalisen muutoksen kyvykkyydet.

Digitaalinen muutos on joka tapauksessa menossa lähes kaikilla toimialoilla, ja harvat voivat jäädä paikoilleen tai odottamaan seuraavaa talouden aaltoa. Liiketoimintaympäristön muutoksessa organisaation on toisinaan tuotettava arvoa uusilla ja joskus täysin odottamattomillakin tavoilla.

Digitaalinen transformaatio ei siis ole projekti vaan prosessi, joka vaatii uudenlaisia osaamisia, uudenlaista johtamista ja uusien toimintatapojen omaksumista.

Näistä syistä yrityksenne voi tarvita kumppanikseen asiantuntijan, joka ymmärtää sekä liiketoimintaa ja digitaalia. Palveluksessanne e-Devel. Emme koodaa tai myy teille tietojärjestelmäratkaisua, vaan autamme teitä valitsemaan, ottamaan käyttöön oikean ratkaisun ja valmistamaan organisaationne muutokseen. Liiketoiminnan strategisia tarpeita unohtamatta.

Autamme

  • Määrittelemään uudet digitaalisuutta hyödyntävät prosessit (markkinointi, myynti, osto, tuotanto, projektitoiminta, henkilöstöhallinto, sisäinen laskenta, kirjanpito) yrityksen lähtötilanne, resurssit, ja osaaminen huomioiden.
  • Muotoilemaan digitaalisen palvelun.
  • Määrittelemään, valitsemaan ja teettämään yrityksen strategiaan soveltuvan tietojärjestelmän ja järjestelmäarkkitehtuurin.
  • Yrityksen johtoa järjestelmien käyttöönotossa, osaamisen lisäämisessä ja muutoksen läpiviennissä.

 

Miksi e-Devel on sopiva kumppaninne digitaalisessa muutoksessa?

Kokemus

Yritys on toiminut vuodesta 2010 alkaen ja tänä aikana kokemusta on kertynyt satojen eri suuruisten yritysten kehittämistöistä. Olemme työskennelleet kaiken kokoisten yritysten kanssa – mikroyrityksistä aina Forbes 100 suuryrityksiin – erilaisissa yrityksen liiketoiminnan digitalisoinnin kehittämishankkeessa. Osaamisellemme on ollut kysyntää Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Englannissa ja Irlannissa.

Asiakkaan ongelman ymmärtämiseksi yrityksessä on laaja talouden, logistiikan, projekti-, ja laatujohtamisen osaaminen.

Osaaminen

  • Logististen ja taloushallinnon prosessien ja näiden integraatioiden erinomainen hallinta.
  • Syvällinen perehtyminen toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP).
  • Strategisen johtamisen, tunnuslukujen ja raportoinnin osaaminen.

Jatkuva uuden oppiminen

Jatkuva uuden opiskelu mahdollistaa viimeisimpien mahdollisuuksien huomioimisen kehittämisessä. Uuden oppiminen ei ole yritykselle vain hokema, vaan satsaukset kouluttautumiseen ja oppimiseen ovat olleet isossa roolissa koko toiminnan ajan.

Laatupolitiikka

e-Devel pitää osaamisestaan huolen siten, että yrityksellä on tulevaisuudessakin asiantuntemusta, jolla yrityksen asiakkaat saavat merkittävää lisäarvoa digitalisaationsa toteuttamiseen. Osaamista kartutetaan olemalla mukana strategian mukaisissa toimeksiannoissa ja kouluttautumalla relevantteihin ajan tasaisiin teknologioihin.